Alert

Wateringse Veld Alert

U beheert een of meerdere WhatsApp-groepen, maar u weet misschien niet zeker hoe u zich binnen deze groep het beste kunt gedragen of wat er van u verwacht wordt. Of u weet dit wel maar u wilt de tips, regels en aanwijzingen nog een keer nalezen. Hieronder staat in het kort de meest relevante informatie. 

Wie zijn Wateringse Veld Alert?

Wij zijn een groeiende groep van alerte burgers en wijkbewoners met één groot belang, namelijk de veiligheid in onze wijken, wat wonen, verblijven en bewegen betreft. Wij hebben goede contacten met wijkbureau Beresteinlaan van de Gemeente Den Haag, met wijkagenten in de betrokken wijken en in toenemende mate ook met overige wijkbureaus in de gemeente. Ook geniet Wateringse Veld Alert de steun van afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Den Haag. Wij letten op onregelmatigheden in onze buurt, merken op wanneer bepaald gedrag verdacht is of verdacht aanvoelt en melden dit aan de WhatsApp-groep. Via de WhatsApp-groepen informeren wij onze medewijkbewoners. Met elkaar zijn wij de ogen en oren van de wijk. Zo kunnen wij ook de politie inschakelen door op tijd 112 te bellen en melding te maken. Het is belangrijk dat wij hierin met elkaar willen samenwerken. De veiligheid in je eigen buurt wordt vergroot door ook in een bredere cirkel andere buurten te informeren en vice versa. Heeft u zelf een Whatsapp-groep en wilt u zich aansluiten? Stuur ons dan een e-mail

Gebruik de Alert-groep op een prettige manier

de SAAR-methode.
"Breng uzelf niet in gevaar, handel volgens SAAR"

Hoe neemt u een signalement op?

Het is heel belangrijk om te denken aan de kenmerken van de verdachte(n) die niet snel zullen veranderen: Schoenen, broek, haardracht, huidskleur, lichaamsbouw.

Het noemen van een petje, een trui of jas heeft minder zin omdat deze snel kunnen worden afgeworpen of omgewisseld tussen twee verdachten. Dat zal met schoenen of een broek niet gauw gebeuren; deze maken vaak een belangrijk deel uit van de identiteit van de persoon. Ook de haardracht, de huidskleur en de lichaamsbouw staan behoorlijk vast.

Hoe herkent u verdacht gedrag?

Het ligt in de aard van de mens om snel goed van vertrouwen te zijn. Iemand die iets slechts van plan is, heeft bijna nooit de uiterlijke kenmerken van een echte boef. Het gaat dan ook om het herkennen van bepaald gedrag en om het goed leren inschatten van een situatie; hoe verdacht is deze nu eigenlijk? We kennen het zogeheten onderbuikgevoel; dit maakt dat we ons onbehaaglijk gaan voelen; er is dan iets mogelijk niet in de haak. Vaak gaan we daaraan voorbij, terwijl het heel zinvol kan zijn om dit gevoel te herkennen en ernaar te 'luisteren'. Dus niet tegen beter weten in verder gaan, maar even goed opletten. Dat zijn de momenten dat het nodig is dat we alert reageren!

Voorbeelden:

Contact:

Veiligebuurtapp

Naast Whatsapp is er inmiddels een andere mogelijkheid om buurten te verbinden op het gebied van veiligheid. De VeiligeBuurt-app is speciaal gericht op het alert zijn binnen een buurt, wijk en stad. In de afgelopen jaren heeft deze app zich ontwikkeld tot een goed alternatief voor Whatsapp. Voordelen zijn onder andere dat er per melding teruggekoppeld kan worden, ook wordt het melden zo geleid dat duidelijk is wat belangrijke informatie is. Daarnaast is er een grotere mate van privacy, omdat alleen een (zelfgekozen) naam zichtbaar is voor anderen. Voor Whatsapp bent u verder afhankelijk van de beschikbaarheid van een beheerder in uw buurt, voor deze app kunt u zich altijd aanmelden en wordt u op basis van uw postcode in uw eigen straat- en wijkgroep geplaatst. Daarnaast kunt u deelnemen aan beheerde groepen of deze zelf oprichten.

Meer weten? Kijk op de site van Veiligebuurt

Verklaring
De Whatsapp-groepen van Wateringse Veld Alert richten zich op het signaleren van verdacht gedrag in de wijk of in de buurt en op het informeren van de aangesloten deelnemers, op het moment dat zo'n situatie zich werkelijk voordoet of recent heeft voorgedaan. Wateringse Veld Alert neemt afstand van vooroordelen, meningen, gevoelens of uitspraken jegens individuen of groepen naar leeftijd, naar sexe of huidskleur, of naar culturele, geografische of etnische herkomst. Wateringse Veld Alert streeft een veilige omgeving na voor alle bewoners en passanten, zonder dreiging van diefstal, inbraak, roof, vernieling, brandstichting, intimidatie, vijandigheid en geweld.

Afdrukken