De Wijk Verbindt

Tijdens de informatieronde van het project “De Wijk Verbindt” waarbij naast de introductie van Burgernet ook uitleg werd gegeven over de introductie van de BuurtApp zijn er meer BuurtApps opgestart in het Wateringse Veld.

Verhoging limiet

Wat de effectiviteit nog groter kan maken, is dat WhatsApp de limiet van gebruikers aan een groep heeft verhoogd van 100 naar 256. Volgens de wateringse Veld BuurtApp is de dekking daarmee een stuk groter. Met de verhoging van de limiet, is een BuurtApp een stuk effectiever.

SAAR

Een belangrijk principe is het SAAR protocol bij de BuurtApps. Dat protocol bestaat uit:

  • Signaleer: Duidelijk, kort en bondige communicatie is een vereiste om succesvol te zijn in het oplossen van verdachte situaties.
  • Alarmeer: Heb je 112 of 0900 8844 gebeld? Laat het de buurt weten, zodat het aantal telefoontjes beperkt blijft.
  • Appen: Zie jij ineens de verdachte persoon of personen in kwestie? houd de buurt op de hoogte en meld informatie die nog niet bekend was. Dit kan over extra persoonlijke kenmerken, voertuigen of locatie zijn. Houd het kort en bonding.
  • Reageren: Onderneem geen activiteiten waarmee regels en wetten geschonden worden. Beperk uw reactie tot het tot de orde roepen van verdachten en eventueel ter plaatse inschakelen van politie.

Gebruikstips

Een succesvolle BuurtApp staat en valt met het gebruik ervan. Een aantal gebruikers zijn uit de BuurtApp gestapt, omdat er berichten zijn verstuurd die nauwelijks iets met de veiligheid hebben te maken. Een aantal tips zijn:

  1. Stuur alleen berichten die voor de hele groep zijn
  2. Houd je aan het onderwerp van de groep
  3. Houd het zakelijk
  4. Stop met smilies sturen

Print Email