BIT Rustenburg-Oostbroek

Wie zijn wij?BIT Rustenburg-Oostbroek / Leyenburg
Wij zijn een team van vrijwilligers, die zich met liefde inzetten voor de netheid en veiligheid in onze wijk. Elke donderdagavond lopen wij in teams van minimaal drie vrijwilligers door de wijk om te kijken of alles is zoals het ideaal: de straten schoon en de huizen veilig. Wij fungeren als extra oren en ogen voor u, de gemeente alswel voor de politie. Tijdens onze ronde door de wijk staan wij in direct contact met de meldkamer van politiebureau Zuiderpark en wij maken gebruik van portofoons om snel meldingen door te kunnen geven aan de basis. Wij zijn dankzij onze nieuwe jassen goed zichtbaar en duidelijk herkenbaar wat ons ook steeds meer een aanspreekpunt heeft gemaakt voor buurtbewoners.

Wat doen wij?
Wij rapporteren fietswrakken, grof- en zwerfvuil die wij op straat zien aan de gemeente, zodat hun de gemeente dit zo snel mogelijk kan weghalen waardoor de buurt schoon blijft. Daarnaast melden wij het als de straatverlichting of de parkeermeters het niet doen, rapporteren wij verzakkingen aan het wegdek of trottoir en graffiti. Daarnaast melden wij aan de politie als we op straat zaken als drugs of alcoholmisbruik tegenkomen, geluidsoverlast of als een ruzie dreigt te escaleren.

Professioneel team
De meeste van ons hebben een tweedaagse cursus “omgaan met agressie” afgerond via eye4safety, die ons geleerd heeft hoe om te gaan met de minder leuke dingen die we tegen kunnen komen op straat. Daarvoor hebben wij onder andere geleerd bepaalde gesprekstechnieken toe te passen om te voorkomen dat een ruzie escaleert of er voor te zorgen dat je zonder problemen overlast veroorzakende hangjongeren kan aanspreken op bijvoorbeeld vervuiling of geluidsoverlast. Momenteel beschikken een aantal vrijwilligers een BHV of EHBO diploma.

Toekomst
In de toekomst zouden wij graag twee keer in de week gaan lopen in plaats van alleen de donderdagavond. Zo kunnen wij de netheid van de buurt beter waarborgen of verbeteren. Ook richten we ons in samenwerking met de wijkagent op zakkenrollers en aan preventie van auto- en woninginbraken. Dit doen wij door winkelende mensen te informeren waar ze het op moeten letten en ook delen wij hier handige gadgets bij uit.

Om onze toekomstplannen mogelijk te maken zijn wij altijd op zoek naar mensen die het nodig vinden zich in te zetten voor onze wijk Rustenburg/Oostbroek. Wij bieden u een gezellig team en een lekkere bak koffie aan. Iedereen is van harte welkom op donderdagavond vanaf 19:00 op de zuiderparklaan 106. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze coördinator Ruud Huismans te bereiken op werkdagen na 17:00 op 06-13122976 of per mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Heeft u tijd over om ons BIT Team te ondersteunen voor een prettige wijk? Via het e-mailadres kunt U zich aanmelden of een melding doorgeven. Kom vooral eens langs op de Zuiderparklaan 106 voor een kennismakingsgesprek en een kopje koffie. De Coördinator is dan aanwezig. Wij lopen iedere donderdagavond vanaf 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Eén BIT voor iedereen!

BIT werkt voor de huidige en toekomstige generaties aan een veilige omgeving en stuurt aan op goed burgerschap. Verspreidt over de wijk kennis en vaardigheden over wat mensen horen te doen. Signaleert, maakt afspraken en onderhoudt contacten met hulp van professionele instanties.

Print Email

Contact

BIT Rustenburg-Oostbroek
E-mail rustenburg-oostbroek@buurtinterventieteam.nl